Cyprus panoramas:

Suomalaiset panoraamat:

QuickTime 5 kuutiot:

Evankelis-luterilaiset kirkot
Ortodoksiset kirkot
Synagoga
Katolinen Pyhän Marian kirkko
Diakonissalaitos

Kotka Apteekki

Quicktime 4 panoraamat:

Suomenlinna

Copyright © 2003 Laatuaika Oy. All rights reserved.